MEDIATIONSPROCESSEN

 

En mediator skal være upartisk, give sig god tid, og være i stand til at hjælpe parterne med at udtrykke, hvad deres konflikt  drejer sig om.

For at finde vej til en løsning/forsoning er det afgørende, at begge parter gør sig selv og den anden klart, hvilke ønsker eller behov de har, samt hvordan de har følt sig forulempet eller forurettet i forløbet.

Parterne i en konflikt er altid følelsesmæssigt engagerede. Der er derfor ofte elementer af både vrede, afmagt og sorg, som skal frem i lyset for at kunne mildnes og bearbejdes. Mediator støtter begge parter i denne proces.

Når konfliktmæglingen er slut (som minimum efter 1-2 gange af 3-4 timer), og parterne har arbejdet sig frem til   en fælles løsning på konflikten, er det ene og alene parternes ansvar, at den aftale, de er blevet enige om, efterleves.   

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU

 

 

Mediation

 

Om konflikter

 

Mediationsprocessen

 

Hvornår skal man opsøge mediation?

 

Konfliktrådgivning

 

Konflikttyper, egnet for mediation

 

En mediationsproces i hovedtræk

 

Eksempel på mediationsaftale

 

Vejlederne priser

 

Om Stig Dankert Hjort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

 

For yderligere oplysninger kontakt e-mail: 

 

stigdh@gmail.com

Telefon: 2763 2770

 

Link: parterapi

MEDIERING VED STIG D. HJORT